Brukermanual Compublish > Lenke dokumenter > Redigering av tekst/innhold

Redigering av tekst/innhold

Sist endret: 28.02.2011


 
Når det gjelder selve teksten/innholdet i dokumentet er dette delt opp i to deler.
 
Den første delen er det som kalles Lokalt innhold. Her legges inn det innhold som er spesielt for bedriften, og som ikke er tatt med i Compendias standardtekster. I denne delen finnes en teksteditor. Funksjonsmessig er denne lik andre teksteditorer, som eksempelvis Microsoft Word.
Kort forklaring av knappene:
  
Klipp ut
Kopiere
Lim inn
Lim inn som ren tekst. (Det anbefales å bruke denne dersom du har problemer med størrelse på linjeskift, eller andre formateringsfeil ved bruk av den vanlige ”lim-inn” funksjonen.
 
Lim inn fra Microsoft Word. (Tilpasset for å lime inn innhold fra et Word-dokument og renser teksten).
 
"Viskelær" som fjerner formattering på merket tekst
Angre/gjør om igjen
Finn et bestemt ord eller uttrykk i teksten.
Søk og erstatt et ord eller uttrykk med et annet.
Sett inn mal
Fet skrift, (bold)
Kursiv, (italic)
Understrek
Gjennomstrek
Nummerering/kulepunkter (bullets)
Innrykk/avsnitt inn/ut (indents) 
Tekstjustering
   Lage link til et annet dokument i håndboken
Lage link
Fjerne link - aktiveres kun hvis man har lagt inn en link på tekst.
 
Sette inn et ankerpunkt et sted i teksten
Legge inn bilde
Legg inn bilderegion (link på bilde) - aktiveres kun hvis man har lastet opp et bilde på forhånd
 
Lage tabell
Sett inn spesielle tegn
 Velg farge på tekst
Stavekontroll
Her vises teksten i HTML-koder, og man kan legge inn egne HTML-koder
  
Den andre delen er det som kalles Innhold fra Compendia. Dette er låst, dvs. at det ikke er mulig å redigere denne teksten. Innholdet vedlikeholdes direkte av Compendia. 
 
Det er mulig å velge bort det låste innholdet fra Compendia ved hjelp av funksjonen "skjul Compendiainnhold":
 
 
Standard leveres våre tekster slik at for leser vises først Innhold fra Compendia, og Lokalt innhold nederst. Som redaktør kan man endre rekkefølge ved å "dra og slippe":