Brukermanual Compublish > Lenke dokumenter > Tilgang til håndboken

Tilgang til håndboken

Sist endret: 03.10.2011


Ved prosjektoppstart blir det sendt en mail med all login-informasjon som trengs både for leser og redaktører til prosjektleder hos kunde.
 
Mailen inneholder lenker som har brukernavn og passord inkludert. Dette kan brukes for automatisk pålogging - dvs. at leser/redaktør blir ikke spurt om brukernavn og passord ved pålogging.
 
Ved behov for å få tilsendt mailen på ny ta kontakt med Support hos Compendia - support@compendia.no