Compendia.no | All maling må ha ny faremerking
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > All maling må ha ny faremerking
Skriv ut

All maling må ha ny faremerking

Sist endret: 01.06.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

All maling må ha ny faremerking

Stoffblandinger med gammel merking kan ikke lenger omsettes, etter at overgangsordningen for leverandører opphørte 1. juni 2017.
 
Maling, lim, lakk, rengjøringsmidler og bilpleieprodukter er blant stoffblandingene som fikk nye krav til merking i 2015. Velkjente oransje faresymboler ble skiftet ut med nye. Kravet kom med EUs nye regelverk om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, CLP. De nye kravene til klassifisering og merking av blandingsprodukter har gitt ensartet symbolbruk i hele 60 land.
 
Overgangsordningen avsluttes
En overgangsordning har likevel sørget for at stoffblandinger med gammel merking som allerede sto i butikkhyllene før 1. juni 2015 fortsatt kunne selges fram til 1. juni 2017. Nå avsluttes denne overgangsordningen.
Krav om ny og mer ensartet merking ble først innført for rene kjemikalier. Så var det blandingsproduktenes tur.
 
Gjelder all omsetning
Alle norske virksomheter som framstiller, importerer for videresalg, oppbevarer eller selger blandingsprodukter, skal sørge for at produktene er merket etter den nye standarden. Det gjelder både salg til forbruker og salg til yrkesmessig bruk. Reglene gjelder også salg på internett.
 
I september vil Miljødirektoratet gjennomføre en tilsynsaksjon i butikker for å kontrollere at det ikke lenger er kjemikalier med gamle faremerker igjen på det norske markedet.