Compendia.no | Grunnbeløpet økt til 93 634 kroner
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Grunnbeløpet økt til 93 634 kroner
Skriv ut

Grunnbeløpet økt til 93 634 kroner

Sist endret: 31.05.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Grunnbeløpet økt til 93 634 kroner

Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93 634,- kroner med virkning fra 1. mai 2017. Det er en økning på 1058 kroner, eller 1,14 %.
 
Størrelsen på grunnbeløpet har betydning for en rekke ytelser etter folketrygdloven, blant annet for størrelsen på uførepensjon og alderspensjon fra folketrygden. Grunnbeløpet regulerer også hvor stor del av arbeidstakers inntekt som inngår i sykepengegrunnlaget.
 
Øvre grense på 6 G
Grunnbeløpet har også betydning for hvor stor del av arbeidstakers inntekt det blir beregnet sykepenger, dagpenger og foreldrepenger av. Inntekt over 6 G tas ikke med i beregningsgrunnlaget. Etter økningen 1. mai tilsvarer 6 G 561 804,- kroner.
 
Gjennomsnittlig grunnbeløp
Fordi grunnbeløpet endres midt i året, må man i noen tilfeller regne seg fram til gjennomsnittlig grunnbeløp. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 er 93 281,- kroner.