Compendia.no | Personalhåndbok
Compendia.no > Personal & Ledelse > Personalhåndbok
Skriv ut

Personalhåndbok

Sist endret: 27.04.2017


PERSONALHÅNDBOK

Lønnsom, enkel og oppdatert

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer inne Personal & Ledelse

 
 
 

PERSONALHÅNDBOK

En personalhåndbok skal gi svar på hvilke rettigheter og plikter som gjelder i arbeidsforholdet. Vår nettbaserte løsning gjør det enkelt for ansatte å finne informasjonen de søker. Den leveres med markedets mest brukervennlige publiseringsverktøy.
 
Eksperter + Verktøy = Fornøyde ansatte og reduserte kostnader
 
 

Sammen skaper vi gode vaner

LØNNSOMT

Godt arbeidsmiljø er lønnsomt og gir bedre presentasjoner.
 

ENKELT

Innholdet bygges opp logisk og strukturert. Det gjør håndboken enkel å finne fram i og å redigere. Gode brukeropplevelser gjør at du får en gild og effektiv arbeidshverdag.
 

OPPDATERT

Vi sørger for at innholdet til enhver tid er oppdatert i forhold til lovverk.  Det betyr at du får frigjort tid til andre ting.
 

TILPASSET

Med vårt system slipper du å starte på bar bakke.  Personalhåndboken leveres med ferdig innhold basert på 15 års erfaring innenfor arbeidsrett. Inkludert i håndboken får du ulike eksempler, flere tips, en rekke maler og annet nyttig materiale. En egen prosjektleder sørger for at innholdet tilpasses din virksomhet, og hjelper deg å utarbeide gode rutiner.