Compendia > Kvalitet > Kvalitetssystem som gir gode vaner
Skriv ut

Kvalitetssystem som gir gode vaner

Sist endret: 03.03.2015


Compendia tilbyr et brukervennlig og effektivt kvalitetssystem som på en enkel måte hjelper deg å dokumentere kvalitet i alle ledd i organisasjonen, og til å avdekke eventuell svikt.
 
 
Lønnsomheten øker
De tydelige og lett tilgjengelige prosessbeskrivelsene, prosedyrene og rutinene bidrar til færre feil i de verdiskapende prosessene. Dermed reduseres kostnadene.
Med Compendias kvalitetssytem står du bedre rustet til å møte kundenes krav. God kundetilfredshet letter tilgangen til markedet og nye kunder.
 
Enkelt å bruke - lett å vedlikeholde
Vi legger stor vekt på å gi deg som bruker en god opplevelse. Her får du enkel tilgang til informasjon. Skjermbilder, dokumentformat og måten systemet er bygd opp på, er oversiktlig og gjenkjennelig. Programmet har god søkefunksjon og et moderne og effektivt grensesnitt. 
 
Direkte tilgang til ISO standarder
Du får mulighet til å knytte det enkelte dokumentet opp mot den aktuelle ISO-standarden. Systemet gir oversikt over hvilket dokument som samsvarer med de ulike punktene i standarden. 
 
Dokumentstyring med revisjonshåndtering og godkjenning
Publiseringsverktøyet holder automatisk oversikt over alle dokumentene med revisjonsnummer og –dato. Her legger du enkelt inn beskrivelse av endringer. Alle eldre versjoner av dokumentene lagres, noe som gir god versjonskontroll. Systemet inneholder nødvendige godkjenningsrutiner.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Optimera
 
De ansatte er blitt mer selvhjulpne og lederne sparer mye tid.
Christine Thorsen
Optimera
Demo
 
Ta kontakt - Morten
Ta kontakt
 
Morten Thu-Kure
Key account manager
906 00 502