Brukerhjelp
  Email:
   
  Telefon:
  40 00 59 30
   
  Webside:
   
  "vi gjør det gildare å jobbe"
  Brukermanual > Dokumentredigering > Dokumentredigering
  Skriv ut

  Dokumentredigering  I redigeringsmodus er skjermen delt opp i forskjellige seksjoner. I den øverste delen vil du finne overordnede funksjoner som lagre/lukk knapper, navn på dokumentet, og når dokumentet sist ble endret.
   
   
  Disse knappene gjør følgende:
  Lagre og lukk - Lagrer dokumetet og går tilbake til visningsmodus
  Lagre dokument - Lagrer dokumentet og forblir i redigeringsmodus
  Tilbake - Går tilbake til visningsmodus uten å lagre dokumentet
  Slett dokument - Sletter det aktuelle dokumentet
   
  I tillegg finner en følgende seksjoner i redigeringsmodus: (klikk på linkene for nærmeere forklaring)