Brukermanual Compublish > Kategori > Hvordan opprette en underkategori?

Hvordan opprette en underkategori?

Sist endret: 24.01.2013


Opprette underkategori
Underkategori opprettes på samme måte som en kategori. Du kan opprette en kategori på to måter:
 
Velg "Hovedinnstillinger"
Under fanen "Hovedinnstillinger" må du velge:
  • om kategorien skal vises i meny? Dersom du velger nei, vil den ikke bli synlig for leser når håndboken er lansert. Dokumenter som legges til en kategori som ikke vises i meny må settes til publisert nei for at de ikke skal være søkbare.
  • tittel for kategorien
  • plassering av kategorien i håndboken (se nedenfor)
  • å sortere den nye kategorien der du har plassert den (se nedenfor)
 
Plassere og sortere underkategorien
Plasser kategorien under en annen kategori ved å trykke på pilen ved plassering under "hovedinnstillinger".
 
Sorter eventuelt rekkefølgen på kategorien og andre dokumenter/underkategorier ved å dra kategorien til den posisjonen du ønsker ("drag and drop")
 
 
"Kategorioversikt"
Under fanen "Kategorioversikt"  kan du hurtigopprette dokumenter til kategorien. Dette gjøres ved å trykke på "legg til"
 
 
Husk å lagre
 
Underkategorien er nå lagret, og ligger der du plasserte den i håndboken.
 
Hurtigopprette dok
 
Du kan legge til inntil 10 dokumenter samtidig som du oppretter en kategori