Brukermanual Compublish > Nyhetsbrev > 9/10-07 - PDF, Bilder på nyhet, Infobokser

9/10-07 - PDF, Bilder på nyhet, Infobokser

Sist endret: 02.09.2013


Endringer i håndbøkene

Hei alle redaktører av håndbøker fra Compendia.

I løpet av denne uken vil det bli foretatt en oppgradering av håndboken/håndbøkene deres.

Vi jobber stadig for å øke brukervennligheten og mulighetene i vårt publiseringsverktøy. I denne anledning har vi bla. lagt til noen funksjoner som du bør vite om, og som vi håper du kan ha nytte av.

Her er de viktigste endringene i den nye versjonen:

1. Endret redaktør grensesnitt
Når du logger på som redaktør vil du på forsiden få opp et grafisk grensesnitt med valg på hva du vil gjøre. Målet er at det nå skal være enklere og mer intuitivt for redaktøren å jobbe i håndboken. En kan imidlertid fortsatt bruke de samme knapper/linker som tidligere. (Nederst på venstre side).

Klikk her for å se en demonstrasjon

2. PDF Utskrift
Dersom en ønsker hele håndboken på PDF format for arbeidsmøter, videresending etc etc så kan en nå ved hjelp av få tastetrykk på tilsendt håndboken på mail.

Klikk her for å se en demonstrasjon

3. Bilde på nyheter
Det har tidligere vært problemer med å få bilder til å passe i nyheter som skal legges på forsiden. Nå kan man imidlertid legge inn bilder i hvilken størrelse som helst. Programmet ordner riktig størrelse automatisk. En vil da slippe å behandle digitale bilder på forhånd.

Klikk her for å se en demonstrasjon

4. Infobokser
Nå er det også mulighet å ha Infobokser i forbindelse med et dokument. Tidligere var dette kun mulig på framside. Infobokser er moduler som kan plasseres på høyre marg. I disse kan en plassere hva ma måtte ønske av informasjon, linker, bilder, etc.

Klikk her for å se en demonstrasjon

5. Innhenting av kildedokument
Dersom en ønsker å hente inn kildedokument fra Compendia som ikke er i håndboken så er grensesnittet gjort en del bedre.

Klikk her for å se en demonstrasjon


Forslag til endringer?
Har du innspill til endringer hører vi gjerne fra deg!