Brukermanual Compublish > Lenke dokumenter > Hvordan lager jeg nyhet?

Hvordan lager jeg nyhet?

Sist endret: 08.12.2014


 
Opprette nyhet
Man kan opprette en nyhet på to måter:
 
Prioritet
Dersom en nyhet er ekstra viktig og man ønsker at den skal være helt øverst alltid, kan man krysse av for "prioritet".
 
 
Fyll så inn tittel, navn på den som har utarbeidet nyheten og eventuell e-post adresse.
 
 
Forside link
Den genereres automatisk en link på forsiden i håndboka til selve nyheten. Man får 3 alternativer mht hvor denne linken skal gå hen:
  • Til denne nyheten; medfører at når leser trykker på "les mer" går han direkte til innholdet i den nyheten redaktør har skrevet. Det redaktør skriver i "sammendrag" vil være synlig som en ingress på forsiden i håndboken.
  • Egendefinert; dersom redaktør gjør dette valget vil man få mulighet til å linke til dokument i håndbøker i løsningen - eller lage en egendefinert link. Dvs. at når leser trykker "les mer" går man videre til det redaktør har valgt.
  • Ingen; dersom redaktør gjør dette valget, vil ikke "les mer" være synlig, og redaktør må skrive hele nyheten i "sammendrag" feltet.
 
Dersom man ønsker at bildet skal vises på forsiden sammen med sammedraget på nyheten, må man krysse av på "forside" (anbefales - et bilde sier mer enn 1000 ord og gjør forside mer levende). Bildet man har valgt krympes automatisk. Dersom man ikke krysser av i "forside" ruten blir bildet kun synlig for leser nå man trykker "les mer". Gjør ditt valg og last opp bildet ved  å trykke på "bla gjennom" - og gjør et valg i forhold til plassering av bildet.
 
 
Redaktør kan velge hvor lenge synlig nyheten skal være før den går over i nyhetsarkivet (dette er valgfritt, man kan la være å definere synlighet.
 
Kommentering på nyheter
Nyheter kan kommenteres. Funksjonaliteten må skrus på i innstillinger. Redaktør kan velge om en nyhet skal kommenteres eller ikke.