Brukermanual Compublish > Infoboks > Hvordan opprette infoboks?

Hvordan opprette infoboks?

Sist endret: 17.06.2014


 
Opprette infoboks
Du kan opprette en ny infoboks på to måter:
 
Velg "Plassering" av infoboks
En infoboks plasseres på fem forskjellige måter:
  • Forsiden: da vil infoboksen kun plasseres i høyre "kollonne" på framsiden i den enkelte håndbok
  • Venstremeny: da vil infoboksen alltid være synlig under venstremenyen
  • Alt innhold: da er infoboksen synlig på samtlige dokumenter i hele håndboka samt forsiden.
  • Definerte kategorier/dokumenter: ved dette valg vil man få mulighet til å velge hele/deler av kategorier/innholdet i håndboken. De merkede dokumenter vil da få en infoboks til høyre for teksten
  • Skjult: En infoboks som er merket "skult" er ikke synlig for leser
 
 
 
Sortering
Her har man to muligheter for sortering:
  • Trenger ikke skrive noe inn her hvis ikke behov for en bestemt rekkefølge
  • Man kan bestemme hvilken nummer-rekkefølge infoboksene skal sorteres etter (1,2, 3 osv.) hvis man har flere
 
Type infoboks
Det må angis type infoboks, og det finnes tre alternativer:
  • Fritekst: Den mest brukte; fritekst felt som redigeres på vanlig måte. Dersom du vil bruke et bilde kan bredden være maks 160 px.
  • Bildelink: Brukes for å laste opp et bilde som blir link inn til enten et dokument i Compendia-løsningen eller til noe eget-definert.
  • Standardmodul: Brukes for å linke til valgte kategorier i håndboken
 
Lagre infoboksen
Infoboksen må lagres for å bli synlig i venstremenyen.