Brukermanual Compublish > Prosess > Hvordan flytte et prosessteg?

Hvordan flytte et prosessteg?

Sist endret: 23.06.2011


 
Flytte et prosessteg
Du har to muligheter for å flytte et prosessteg:
  • Flytte prosessteget innenfor samme prosess
  • Flytte prosessteget til en annen prosess i samme håndbok
 
Flytte et prosessteg innenfor samme prosess
Det prosessteget (i de fleste tilfeller et dokument) du ønsker å flytte framover/lenger bak i prosessen må åpnes for redigering ved å klikke på blyanten.
Deretter må du klikke på plasseringsfanen, velg hvilket prosessteg (dokument) som skal flyttes, og dra, slipp der du ønker å plassere det.
 
Trykk deretter lagre og lukk.
 
Du vil da se at prosessteget/dokumentet "1-3 dager" nå er flyttet bakover i prosessen.
 
 
Flytte et prosessteg til en annen prosess i samme håndbok
Det prosessteget (i de fleste tilfeller et dokument) du ønsker å flytte til en annen prosess i håndboken må åpnes for redigering ved å klikke på blyanten.
Deretter må du klikke på plasseringsfanen, klikk på hovedkategori, for videre å finne den prosessen du ønsker å flytte prosessteget (dokument) til. Deretter må du velge plassering, dra og slippe der du ønsker og plassere det.
 
Trykk så lagre og lukk.
 
Du vil nå se at prosessteget/dokumentet "1-3 dager" er flyttet fra prosessen "Sykefravær inntil 8 uker" til prosessen "Sykefravær utover 8 uker".
 
 
   
 
Prosessteg
 
"Å flytte et prosessteg i håndboken, er samme framgangsmåte som å flytte et dokument".
Prosessteg
 
"Vi anbefaler maksimum 8 steg i en prosess."