Brukermanual Compublish > Nyhetsbrev > 6/1-11 - Google søk, utvidet prosess, engelsk etc

6/1-11 - Google søk, utvidet prosess, engelsk etc

Sist endret: 02.09.2013


 
 
Hei alle redaktører av håndbøker
I dag har redaktørverktøyet ComPublish blitt oppdatert.
 
Her er hovedendringene i denne versjonen:
 
1. Forbedret søkeopplevelse
Brukerne av håndboken får bedre søkeopplevelse. Søk skal gi enda mer relevante treff og at en kan navigere i søkeresultatet.
 
 
Under 'Endre innstillinger' kan en velge hva det skal søkes i. Standard oppsett er at det søkes i Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Folketrygdloven.
 
 
2. Forenklet og utvidete prosessmuligheter
Vi har gjort prosess enda mer brukervennlig samtidig som vi har utvidet funksjonaliteten.

Her er nye muligheter i prosessverktøyet:
 
- Mulighet for firkantete prosessbokser
- Flere prosesser samtidig på framside
- Flere gjennomgående prosesssteg
- Gjennomgående prosesssteg kan ha start/slutt i deler av prosess
- Gjennomgående prosesssteg  kan være både over/under  prosess
- Aktuelle linker på prosessbeskrivelsen.
 
 
3. Forbedret tekstredigering
Vi har også gjort noen forbedringer slik at dere skal bruke kortere tid på tekstredigering. Tekst som er limt inn fra Word vil bli bedre, og det er flere muligheter i tabellverktøyet
 
4. Engelsk versjon nå også for redaktører
Norske bedrifter med kontor utover landets grenser har etterspurt redaktørverktøyet i engelsk versjon.
Ønsker du ComPublish for utenlandske redaktører ta kontakt.
Vi gjør oppmerksom på at eksisterende kunder som har engelsk-språklig håndbok har fått dette automatisk.
 
5. Muligheter for utkast
Skulle du ønske at noen kan lese igjennom det du har gjort før publisering? Ønsker du mellomlagre et dokument som kladd og lansere dette på et senere tidspunkt ?  Nå blir det mulig å lagre utkast. Først når du er ferdig med utkastet og publiserer det vil det erstatte dagens versjon av dokumentet.
 
Utkast funksjonaliteten blir tilgjengelig etter at håndboken er satt til status Lansert. Du kan se under "Endre innstillinger" om din håndbok er lansert.
 
 
6. Ny framside
Framsiden har fått oppdatert design. Dokumenter som er "under arbeid" og "utkast" blir mer synlige og vises til høyre hver gang du logger inn.
 
 
7. Diverse
Vis koblinger er en funksjon som viser alle dokumenter som har en link til det dokumentet du jobber i. Dette er nyttig og fører til at man unngår døde linker ved sletting av dokumentet.
 
Felles forside - Det er nå mulig å ha ei felles framside for flere håndbøker
 
Link symbol - Symbol på linkedokumenter vil nå vise slik i venstremenyen: 
 
Brukermanual
En ny brukermanual med mer detaljert veiledning til funksjonaliteten i ComPublish vil bli lansert iløpet av 1.kvartal.
 
Har du kommentarer eller ønsker mer informasjon om ComPublish ta kontakt med support@compendia.no
 
Ha en gild dag!

 
Vedlegg: