Bilde og tabell

Sist endret: 16.06.2014


 
Hvordan legge inn bilde?
Du må først ha et "tekst-dokument" slik at du har arkfanen "Lokalt innhold".
Plassere så markøren der bildet skal være, og klikk på ikonet: .
Deretter må bilde lastes opp i håndboken.
Bla gjennom og velg hvilket bilde som skal lastes opp, og trykk deretter på "send til server", og så "OK".
 
Deretter kommer et nytt vindu opp; Bildeegenskaper.
Her er det viktig å være klar over at man kan ha et bilde på maksimum 600 piksler i bredde.
Ønsker man ramme/kantlinjer rundt bildet, velg "1" i boksen for "ramme".
Når man har gjort sine valg, trykk "OK".
 
Hvordan legge inn tabell?
Du må først ha et "tekst-dokument" slik at du har arkfanen "Lokalt innhold".
Plassere så markøren der tabellen skal være, og klikk på ikonet:
 
Deretter kommer et nytt vindu opp; Tabellegenskaper
Her er det viktig å være klar over at man kan ha et tabell på maksimum 600 piksler i bredde.
Ønsker man ramme/kantlinjer i tabellen, velg "1" i boksen for "ramme". Velger man "0" har man kun kantlinjer som er synlig for redaktøren.
Når man har gjort sine valg, trykk "OK".
 
 
 
Bilder og tabell
 
Ved å høyreklikke på et eksisterende bilde/tabell kommer man rett inn på bilde-/tabellegenskaper og kan raskt foreta endringer.