Brukermanual Compublish > Prosess > Hvordan endre tittel på prosessteg/prosess?

Hvordan endre tittel på prosessteg/prosess?

Sist endret: 23.06.2011


 
Endre tittel
I prosess-sammenheng har du mulighet for å endre tittel/navn på både:
  • Prosessteg
  • Selve prosessen
 
Endre tittel på et prosessteg
Det prosessteget du vil endre tittel/navn på må åpnes for redigering ved å klikke på blyanten.
Deretter må du klikke i tittel-feltet, og her skriver du da inn ny tittel.
 
Trykk deretter lagre og lukk. og du vi se at prosessteget har fått ny tittel.
 
 
Endre tittel på selve prosessen
Den prosssen du ønsker å endre navn/tittel på må først åpnes for redigering ved å klikke på blyanten.
Klikk deretter i tittel-feltet og skriv så inn ny tittel.
 
Trykk lagre og lukk og du vil se at prosessen har fått ny tittel.
 
 
   
 
Endre tilttel på prosessteg/prosess
 
"Å endre tittel/navn på et prosessteg eller en prosess, er i prinsippet det samme som å endre tittel/navn på et dokument eller en kategori."