Brukermanual Compublish > Dokument > Vedlegg-dokument

Vedlegg-dokument

Sist endret: 16.06.2014


 
Hva er et vedlegg-dokument?
Et vedlegg-dokument betyr at dokumentet kun inneholder et vedlegg (f.eks. et Word-dokument/Skjema).  Ark-fanen "Innhold" hvor man kan redigere innhold er ikke lenger synlig.
 
 
Denne type dokument er ofte brukt til å lage en egen kategori til de forskjellige dokumenter/vedlegg i en håndbok. Det er videre lurt å linke til vedlegg-dokumenter i denne kategorien fra konkrete tekst-dokumenter - f.eks. i en egen kundespesifikk linke-boks til høyre for teksten. Da er det enkelt å ha full oversikt over dokumenter/vedlegg i håndboken både for redaktør og leser.
 
Oppdateringer foregår da kun i kategorien hvor selve skjemane/vedleggene ligger.
 
"Bla gjennom" for å finne vedlegget det skal linkes til:
 
 
 
 
Vedlegg-dokument
 
Vedlegg-dokumenter blir merket med symbolet i venstremenyen.