Brukermanual Compublish > Dokument > Krysskobling-dokument

Krysskobling-dokument

Sist endret: 16.02.2015


 
Hva er et krysskobling-dokument?
Et krysskobling-dokument betyr at dokumentet kun inneholder en krysskobling til et annet dokument i Compendia-løsningen.  Ark-fanen "Innhold" hvor man kan redigere innhold er ikke lenger synlig..
 
 
Denne type dokument brukes ofte for å unngå gjentakelse av informasjon som er beskrevet et annet sted i Compendia-løsningen og unngå dobbelt vedlikehold.
 
F.eks. har ofte virksomheter både en personal- og HMS håndbok. Man kan f.eks. lage et dokument i personal-håndboken og teksten lagres og vedlikeholdes kun der. I HMS håndboken lager man da kun en krysskobling til dokumentet i personal-håndboken. Dette gjør at en leser som faktisk befinner seg i HMS håndboken, fysisk er i stand til å lese en tekst som er lagret i personal-håndbokan uten at leser forflytter seg fra ei håndbok til en annen.
 
Pass på å merke hvilken håndbok du ønsker å krysskoble til,  gå på rulle-pilen, og velg det dokumentet det skal krysskobles til: