Brukermanual Compublish > Linker > Hvordan lage egne "Aktueller linker" grupper?

Hvordan lage egne "Aktueller linker" grupper?

Sist endret: 17.09.2012


 
Man kan lage kundespesifikke "Aktuelle linker" grupper
Dette betyr at man kan gruppere lenker i boks til høyre og gjerne ha sin egen overskrift der. På den måten kan man enkelt skille ut hva som er kundens egne lenker; f.eks. lenker til en skjema-base.
 
For leser blir det mer intuitivt: at dette er virksomehetens egne dokumenter; ikke noe som tilhører eksempelvis NAV eller Compendia.
 
 
Gå inn på "Innstillinger"
Man kan gå på "Innstillinger" på to måter:
 
Legg inn egne grupper
Her legger man inn egne grupper som kan sorteres ved hjelpe av piltaster eller slettes.
 
Husk å lagre.
 
 
 
Lenker - nytt/samme vindu
 
Det anbefales å åpne i "nytt vindu" når man lenker ut av ComPublish håndboken. Dersom du skal lenke til andre håndbøker inne i ComPublish løsningen, anbefales det å åpne i "samme vindu".