Brukermanual Compublish > Nyhetsbrev > 25/8-10 -> Ikon på prosess, tilgangskontroll aktiviteter/infobokser

25/8-10 -> Ikon på prosess, tilgangskontroll aktiviteter/infobokser

Sist endret: 02.09.2013


Hei alle redaktører av ComPublish
Vi jobber stadig med å øke brukervennligheten og mulighetene i vårt publiseringsverktøy. I denne anledning har vi i dag lagt til noen funksjoner som du bør vite om

Ikon på prosesser i navigasjon
Prosessdokumentene har nå fått et lite ikon i menyoversikten for å markere prosessdokumentene.
 
 
 
Tilgangskontroll på aktiviteter og infobokser
For dere som har tilgangskontroll på dokumenter for å skille innhold på avdeling/lokasjon/stilling så er denne muligheten nå utvidet slik at en kan ha tilgangskontroll også på aktiviter og infobokser.
 
 
Universell utforming
Vi har nå utformet ComPublish slik at det er lettere å lese med leseprogram for blinde og svaksynte.
 
Bilder på nyheter
Bilder som du nå skal ha på framsiden vil ikke vises i vedleggboksen. Tidligere ble bilder på nyhetsframsiden liggende som vedlegg inne i selve nyheten.
 
Neste hovedversjon
Vi vil iløpet av 4.kvartal lansere en større oppdatering av ComPublish. Fokus vil være på tekstredigering og søk. Vi søker kunder som ønsker å hjelpe oss med innspill/kommentarer før vi lanserer løsningen. Ta kontakt med oss.
 
- - -
 
Ønsker du rådgivning om hvordan du kan utnytte verktøyet bedre eller har et ønske til ny funksjonalitet i redaktørverktøyet setter vi stor pris på tilbakemelding.. Ta kontakt med din kontaktperson hos Compendia eller til Borge.Brunes@compendia.no.

Ha en gild dag!