Brukermanual Compublish > Aktivitet > Hvordan opprette aktivitet?

Hvordan opprette aktivitet?

Sist endret: 31.07.2014


Opprette aktivitet
 Du kan opprette et ny aktivitet på to måter:
 
Velg "aktivitetsgruppe"
 
 
Legg inn "tittel"
Her legger du inn en kort tittel på aktiviteten.
 
 
Legg inn "synlig fra/til" og når aktiviteten skal være "aktiv"
  • Synlig kun èn gang i dato-intervallet som er definert
  • Synlig èn gang pr. måned i dato-intervallet som er definert
  • Synlig èn gang pr. år i dato-intervallet som er definert
 
Ansvarlig
De som har aktivert og bruker Personer kan legge inn ansvarlig på aktiviteten. Dersom den ansvarlige har epost registrert vil vedkommende få en mail på den dato som er lagt inn på Synlig fra. Dersom ingen epost er registrert vil ingen epost bli sendt.
 
 
Velg hvor aktiviteten er beskrevet nærmere
  • I et dokument som allerede finnes i håndboken
  • Til en nyhet som allerede finnes i håndboken
  • Til en ekstern nettside
  • Fritekst (da kan du skrive inn teksten i stedet for å linke)
 
 
 
Årshjul
 
"Det er smart å legge inn påminnelser til leserne om rutiner som gjentar seg i løpet av et år, og lenke til dokumenter hvor rutinene allerede er beskrevet"