Brukermanual Compublish > Nyhetsbrev > 18/11-08 Utskrift, krysskobling, ordliste ++

18/11-08 Utskrift, krysskobling, ordliste ++

Sist endret: 02.09.2013


Hei redaktører av håndbøker fra Compendia.

Vi jobber stadig for å øke brukervennligheten og mulighetene i vårt publiseringsverktøy. I denne anledning har vi lagt til noen funksjoner som du bør vite om, og som vi håper du kan ha nytte av.

Her er de viktigste endringene:

1. Velge plassering av dokument
Vi gjort det enda enklere og intuitivt å velge plassering til et dokument.

Video: Plassering av dokument


2. Utskriftsversjon
Utskriftsversjonen har blitt oppgradert og støtter nå bilder. Det er lagt til funksjonalitet som gjør at en kan skrive ut utvalgte kategorier/dokumenter. Historikk på utskriftsjobber gjør at en kan bestille samme utskrift på et senere tidspunkt

Video: Utskriftsfunksjonen


3. Ordliste
Vi har lagt til norsk ordliste som gjør det enklere å finne feilstavelser. Ordlisten vil markere ut ord som er potensielt feilstavet.

Beskrivelse av hvordan ordlisten virker


4. Krysskoblinger
Krysskobling gjør det mulig å publisere samme dokument i 2 håndbøker (f.eks HMS og PH) eller ha dokumentet 2 plasser i samme håndbok. Dokumentet blir vedlikeholdt en plass, men for leserne vil det se ut som 2 forskjellige dokument

Beskrivelse av hvordan en krysskobler


5. Ikoner på aktuelle linker
Vi har ryddet i linke boksen. Linkene tar nå mindre plass og opptil 4 linker vil være synlige.

Det er lagt til mulighet for å velge type vedlegg(f.eks word, excel, pdf) for å illustrere linkene

Beskrivelse hvordan endre ikon på linker


6. Andre muligheter

 • Nyhetsredaktører
  Er nå støtte for å ha egne brukere som kun kan lage nyheter, men ellers ikke ha tilgang til resten av håndboken.
  • Tilgangskontroll nyheter
   Nyheter kan differensieres pr. rolle/lokasjon.
   • Datovelger
    Dersom revisjonshistorikk er aktivert vil en få datovelger for enklere redigering.

    Savner du funksjonalitet i redaktørverktøyet setter vi stor pris på dine innspill. Ta kontakt med din kontaktperson hos Compendia eller direkte til Borge.Brunes@compendia.no

    Ha en gilde dag!