Brukermanual Compublish > Nyhetsbrev > 26/10-09 Dra og slipp, aktiviteter, Linking, ++

26/10-09 Dra og slipp, aktiviteter, Linking, ++

Sist endret: 02.09.2013


Hei alle redaktører av ComPublish
Vi jobber stadig for å øke brukervennligheten og mulighetene i vårt publiseringsverktøy. I denne anledning har vi lagt til noen funksjoner som du bør vite om, og som vi håper du kan ha nytte av.

Her er de viktigste endringene:
 
 
 
1. Dra og slipp / Drag'n'drop
Nå kan du sortere eller endre rekkefølgen på dokumenter og kategorier vha dra-og-slipp-funksjonalitet. Det som tidligere kunne ta flere minutter vil nå kun ta noen sekunder!
 
 
2. Forbedring i prosess verktøyet
Prosessverktøyet som ble introdusert i forrige versjon har blitt en stor suksess. Prosessverktøyet har nå fått flere forbedringer bl.a link tilbake til prosessbeskrivelse.
 
 
3. Aktiviteter
Vi har innført ny funksjonalitet i ComPublish som gir redaktør muligheten til å gi beskjed om kommende oppgaver/aktiviteter som bør gjøres. Dette kan være årlige oppgaver for lederen (Årshjulet), vernerunder, godkjenning av ferielister, sosiale aktiviter etc. Aktivitetene vil vise og forsvinne ved hjelp av datostyring.
Aktiviteter skrus på under innstillinger.
 
 
4. Forenklet linking mellom håndbøker
I Aktuelle linker er det nå enklere å linke til dokument i egne håndbøker.
 
 
 
5. Linker kategorisert på høyre side
Dersom en har mange linker kan det i noen tilfeller være fint å ha linkene kategorisert i egne bokser.
Ønsker du dette må dette aktiveres under innnstillinger.
 
 
 
6. Full kontroll på infobokser
Det er lagt til funksjonalitet som gjør at du kan velge akkurat hvilke dokument/kategorier en infoboks skal vises på. Har du f.eks en infoboks med forsikringslinker kan du velge at denne kun skal vise ett eller flere dokument i kategorien Forsikring.
 
 
7. Kobling mot Miljø standard (ISO 14001)
ComPublish har i lengre tid hatt mulighet til å brukes som kvalitetstyringssystem med kobling mot ISO 9001. Nå er det i tillegg mulig å koble et kvalitetsystem mot miljøstandarden ISO 14001.
 
 
Lederens hverdag.
De nye mulighetene har gjort at vi nå kan levere en spennende lederløsning med fokus på lederens hverdag.
 
 
- - -
 
Ønsker du rådgvining  til hvordan du kan bruke verktøyet eller har et ønske til ny  funksjonalitet i redaktørverktøyet setter vi stor pris på tilbakemelding.. Ta kontakt med din kontaktperson hos Compendia eller til Borge.Brunes@compendia.no.

Ha en gilde dag!
 
Compendia Personal og  Compendia Stat er begge produkter fra Compendia AS og omfatter emnene arbeidsrett, folketrygd og HMS. Produktene tar for seg de lovbestemte rettighetene og pliktene i arbeidslivet. Dette er et hjelpemiddel som leder deg til essensen av all relevant kunnskap innen personalrelaterte tema.