Brukermanual Compublish > Prosess > Hvordan opprette prosess?

Hvordan opprette prosess?

Sist endret: 23.07.2015


Opprette prosess
 Du kan opprette en prosess på to måter:
 
Velg "Hovedinnstillinger"
Under fanen "Hovedinnstillinger" får du samme valg som når du lager en ny kategori med tanke på plassering. Men i tillegg må du gjøre et valg på hvordan du ønsker visning/design av dokumenter skal være; dokument blir vist via bokser eller piler i prosesser.
 
 
Velg prosessteg
Her har du mulighet for hurtigoppretting av prosessteg (dokumenter) på samme måte som når man oppretter en kategori
 
Dersom du allerede har noen dokumenter du vil ha inn i en ny prosess, oppretter du prosessen uten prosessteg. Du åpner da dine allerede eksisterende dokumenter og plasserer dem inn i den nye prosessen din på samme måte som om du plasserer et dokument.
 
 
Velg gjennomgående prosessteg
Her har du mulighet for å legge inn dokumenter som går gjennom hele eller deler av prosessen. Dette gjøres ved å trykke på "legg til"
Du har videre mulighet for å velge plassering av gjennomgående prosessteg; om det skal være over eller under hovedprosessen, eller om det skal være på deler (f.eks. steg 1 til 3) av prosessen. Du kan ha flere gjennomgående prosessteg.
 
 
Lagre prosess
Dokumentet må lagres for å bli synlig i venstremenyen.
  Deretter kan du eventuelt jobbe videre med prosessbeskrivelse.
  OBS: En prosess som skal skjules må plasseres i en skjult kategori - se Hvordan opprette en kategori?
 
Prosessteg
 
"Vi anbefaler maksimum 8 steg i en prosess."