Brukermanual Compublish > Nyhetsbrev > 17/6-09 Prosesser, Flytskjema, Endring kvalitetsystem

17/6-09 Prosesser, Flytskjema, Endring kvalitetsystem

Sist endret: 02.09.2013


Hei alle redaktører av ComPublish

Vi jobber stadig for å øke brukervennligheten og mulighetene i vårt publiseringsverktøy. I denne anledning har vi lagt til noen funksjoner som du bør vite om, og som vi håper du kan ha nytte av.

Her er de viktigste endringene:

1. Prosesser
ComPublish har fått mulighet til automatisk opptegning av prosesser. Redaktør kan enkelt legge til/ fjerne prosessteg
Videoen viser hvordan du kan opprette en prosess i iøpet av få minutter.

Bilde: Demostrasjon av prosess
Video: Hvordan lage Prosess

2. Flytdiagram/bilderegioner
Etter at en har lagt inn bilde kan en velge at en del/region av bildet linker til et dokument. Denne funksjonaliteten kan f.eks brukes på flytdiagram, organisasjonskart og kart.

Bilde: Demostrasjon av flytdiagram
Video: Hvordan lage Flytdiagram/Bilderegion

3. Kvalitetsystem endringer
For de som har kvalitetsystem har vi gjort 3 små endringer

1. Mulighet for å legge inn egen dokument-id ved opprettelse av nytt dokument.
2. Mulighet for å velge hvilket revisjonsnummer dokumentet skal starte med.
3. Lett tilgang til tidligere revisjoner med beskrivelse over endringer.

Savner du funksjonalitet i redaktørverktøyet setter vi stor pris på dine innspill. Ta kontakt med din kontaktperson hos Compendia eller til Borge.Brunes@compendia.no.

Ha en gilde dag!