Brukermanual Compublish > Nyhetsbrev > 2/4-09 Forbedring utskrift, abonnement , Konsern ++

2/4-09 Forbedring utskrift, abonnement , Konsern ++

Sist endret: 02.09.2013


Hei redaktører av håndbøker fra Compendia.

Vi jobber stadig for å øke brukervennligheten og mulighetene i vårt publiseringsverktøy. I denne anledning har vi lagt til noen funksjoner som du bør vite om, og som vi håper du kan ha nytte av.

Her er de viktigste endringene:

1. Utskrift/PDF versjon av håndboken på under 1 minutt!
Vi har forbedret utskriftsfunksjonen slik en kan få en komplett PDF på under 1 minutt. I tilegg har vi lagt til valg om en ønsker nummerering av dokumenter på PDF-filen.

Video: Utskrift av håndbok

2. Mulighet for å hente samme kildetekst flere ganger
Vi har endret på abonnementsoversikten slik at det nå er mulig å hente inn en Compendia tekst flere ganger i samme håndbok. Kan være aktuelt i håndbøker som har tilgangskontroll(roller) på dokumenter.

Video: Abonnementsoversiktk

3. Infoboks mulighet i venstre meny
Infobokser kunne tidligere ligge på framsiden eller til høyre for innhold. Vi har lagt til mulighet til å plassere infobokser i venstremenyen

Eksempel på infoboks i venstre meny

4. Mulighet for å ha “Aktuelle linker” i høyremeny
Dersom en ikke ønsker å ha linker helt i bunn av side kan en velge å ha aktuelle linker i høyremeny.

Se eksempel

5. Ikoner på aktuelle linker
Vi har lagt muligheten for flere typer ikoner på aktuelle linker bl.a har vi lagt et symbol for lovlink og et symbol for linker inn til Compendia Personal.

Se eksempel

6. Maler
I redigeringsmodus er det lagt opp mulighet for å benyttes seg av innebygde maler. Foreløpig ligger det inne 2 eksempler her, men her vil det dukke opp flere etter hvert. Ønsker du egne maler for din håndbok ta kontakt med oss.

Se eksempel

7. Arbeidsprosessen beholdes etter lansering
Å beholde arbeidsprosessen har vært et stort ønske hos mange av dere. Nå skal arbeidsprosessen være tilgjengelig også etter håndboken er lansert.

8. Muligheter for midtstilt design
Håndboken kan midtstilles horisontalt slik at den alltid kommer midt på skjermen.
Gi beskjed hvis det er et ønske for din bedrift.

9. Konsernløsning
Vi har nå mulighet for å ha konsernløsning. Det betyr at en håndbok i tillegg til å abonnere på tekster fra Compendia også kan abonnere på tekster fra konsern. Har du spørsmål ang konsern løsning så kan din kundekontakt gi ytterligere informasjon.

Savner du funksjonalitet i redaktørverktøyet setter vi stor pris på dine innspill. Ta kontakt med din kontaktperson hos Compendia eller til Borge.Brunes@compendia.no.

Ha en gilde dag!