Brukermanual Compublish > Dokument > Ansvarlig på dokument

Ansvarlig på dokument

Sist endret: 31.07.2014


 
Ansvarlig på dokument
Dette brukes for å gi personer anvar for innhold i dokumenter. En person trenger ikke å være redaktør for å være ansvarlig.
 
Opprett person
Husk å krysse av for Ansvalig når du oppretter personen.
 
Personer som er ansvarlig får mail hver 18. i måneden på dokumenter som må revideres. Mailen  sendes fra NoReply@compendia.no og har som tittel: Dine kommende og utgåtte revisjoner i Kvalitetssystem Compendia.
 
Innstillinger
Compendia må sette på enten Revisjonshistorikk eller Kvalitetssystem.
Når du lagrer et dokument etter at dette er satt på får du spørsmål om du vil loggføre endring. Trykk Ja første gang.
Fyll inn dato i feltet Neste revisjon - som standard står dato 1 år frem i tid. Du kan selv velge annen dato.
 
Valg av ansvarlig
På dokumentet vil du få en nedtrekksmeny med ansvarlige du kan velge.