Compendia.no | Rett til arbeidsavklaringspenger ( Nyhetsbrev 29.0616) (Hege)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Rett til arbeidsavklaringspenger ( Nyhetsbrev 29.0616) (Hege)
Skriv ut

Rett til arbeidsavklaringspenger ( Nyhetsbrev 29.0616) (Hege)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Rett til arbeidsavklaringspenger

 
 
Vilkårene for å få rett til arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-6 endres slik at det igjen skal være tilstrekkelig å ha behov for behandling eller et arbeidsrettet tiltak. Endringen trer i kraft 1. juli 2016.
 
Hege Wold, juridisk rådgiver i Compendia
 
 
Det er NAV som vurderer om et medlem skal få arbeidsavklaringspenger eller ikke.
 
Behovet blir avgjørende
Lovendringen som trer i kraft 1. juli 2016 gir rett på arbeidsavklaringspenger når medlemmet enten har behov for aktiv behandling, har behov for arbeidsrettet tiltak, eller har prøvd slike tiltak og fortsatt anses for å ha en viss mulighet for å komme i arbeid samtidig som vedkommende får oppfølging fra NAV.
 
Trygderetten kan overprøve
At behovet for arbeidsrettede tiltak og behandling er avgjørende for retten til arbeidsavklaringspenger, var regelen også før lovendringen i 2013. Trygderetten kunne da gå inn og overprøve om det var et slikt behov. Siden har det vært avgjørende hvorvidt medlemmet faktisk får aktiv behandling eller deltar på et arbeidsrettet tiltak, noe som kan være styrt av andre forhold enn det behovet medlemmet har. Lovendringen fikk derfor som utilsiktet konsekvens at Trygderetten ikke lenger kunne overprøve NAVs vurderinger, noe Sivilombudsmannen har kritisert. Med denne lovendringen kan Trygderetten på ny overprøve vurderingene.