Compendia.no | Lovforslag lagt fram for Stortinget: Høyere pensjon til gifte og samboende? (Nyhetsbrev Nov 2015)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Lovforslag lagt fram for Stortinget: Høyere pensjon til gifte og samboende? (Nyhetsbrev Nov 2015)
Skriv ut

Lovforslag lagt fram for Stortinget: Høyere pensjon til gifte og samboende? (Nyhetsbrev Nov 2015)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Lovforslag lagt frem for Stortinget:

Høyere pensjon til gifte og samboende?

Et lovforslag om økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister er nylig lagt frem for Stortinget. Blir forslaget vedtatt, vil gifte og samboende få samme grunnpensjon som enslige pensjonister.
 
Regjeringen lanserte endringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Nå er saken fulgt opp med et lovforslag om endringen i folketrygdloven § 3-2, som nylig er lagt fram for Stortinget. Blir forslaget vedtatt, vil også gifte og samboende pensjonister få grunnpensjonen beregnet ut fra 90 prosent av grunnbeløpet. Gifte og samboende pensjonister får i dag en grunnpensjon som utgjør 85 prosent av grunnbeløpet, mens grunnpensjonen til enslige pensjonister er på 90 prosent av grunnbeløpet. Grunnbeløpet er i dag på 90 068,- kroner.
 
Avhengig av botid i Norge
Grunnpensjonen ytes til alle uavhengig av tidligere inntekt. Den fastsettes på bakgrunn av trygdetid, med andre ord hvor lenge pensjonisten har bodd i Norge. For å få full grunnpensjon må pensjonisten normalt ha bodd i Norge i 40 år.
 
Les de andre artiklene i nyhetsbrevet: