Compendia.no | Ny storulykkeforskrift (Nyhetsbrev 29.06.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Ny storulykkeforskrift (Nyhetsbrev 29.06.16)
Skriv ut

Ny storulykkeforskrift (Nyhetsbrev 29.06.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Ny storulykkeforskrift

 
Håndterer du farlige kjemikalier, kan det være lurt å ta en titt på den nye storulykkeforskriften, for å se om den omfatter din virksomhet. Ny forskrift inkluderer flere kjemikalier, og dermed også flere foretak enn før. Forskriften gjelder fra 1. juli 2016.
 
Et vedlegg til forskriften gir oversikt over de ulike kjemikaliene som omfattes. Det er mengden av den aktuelle kjemikalien som forekommer i virksomheten som avgjør om organisasjonen er meldepliktig eller ikke, og om den må levere sikkerhetsrapport.
 
Det blir stilt større krav til meldepliktige virksomheter. Også slike virksomheter må nå ha beredskap, og sørge for informasjon til allmennheten og lokale myndigheter. Det stilles noe strengere krav til dokumentasjonen, og konkrete krav til beredskapen virksomheten må ha. Det legges dessuten opp til flere tilsyn enn tidligere.