Compendia.no | Alternativ arbeidstid i institusjoner (Nyhetsbrev 14.04.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Alternativ arbeidstid i institusjoner (Nyhetsbrev 14.04.16)
Skriv ut

Alternativ arbeidstid i institusjoner (Nyhetsbrev 14.04.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Alternativ arbeidstid i institusjoner

 
Midlertidig forskrift om medleverordninger åpner nå for unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser også i institusjoner for enslige mindreårige asylsøkere.
 
 
Medleverordning betyr at arbeidstaker kan oppholde seg på arbeidsplassen i lengre perioder når det er nødvendig for å ivareta spesielle omsorgs- eller behandlingsoppgaver i institusjonen vedkommende jobber i.
Arbeidsmiljøloven § 10-12 8. ledd åpner for at det kan gis slike unntak i forskrift. Midlertidig forskrift om medleverordninger trådte i kraft i 2005, og gjelder fra før i institusjoner for personer med rusproblemer eller atferdsproblemer.
Fra 4. april 2016 gjelder forskrift om medleverordninger også for arbeid ved omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.
 
Bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjelder her som andre steder, men med visse presiseringer og unntak som er gitt i den midlertidige forskriften om medleverordninger.
Forskriften inneholder bestemmelser om samlet ukentlig arbeidstid og daglige hvileperioder.