Compendia.no | Rydd problemene unna
Compendia.no > Artikler > Rydd problemene unna
Skriv ut

Rydd problemene unna

Sist endret: 22.02.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Rydd problemene unna

 
Å holde orden er enklere enn å rydde opp etterpå. Det er en dyrekjøpt erfaring noen arbeidsgivere har gjort seg, etter at krisen var et faktum.

 
God orden er viktig for å sikre et trivelig arbeidsmiljø, unngå at det oppstår en krisesituasjon, og for lettere å kunne håndtere krisen hvis den likevel inntreffer. Ryddighet er rett og slett god HMS-kultur. Det handler om å ha oversikt over hva som kan gå galt, og å jobbe systematisk for å unngå uheldige hendelser. Det kan være små detaljer som avgjør. Her er noen enkle ordensregler.
 
Hold rømningsveiene fri
Frie rømningsveier kan bety forskjellen mellom liv og død. Brenner det, klarer man kanskje ikke å redde alt av materielle verdier, men det er i alle fall viktig at alle medarbeiderne kommer seg raskt ut, slik at ikke menneskeliv går tapt. Sørg for gode rutiner slik at gjenstander aldri blir lagret eller mellomlagret der det er en rømningsvei.
 
Fast plass
Gi hver ting en fast plass. Det sikrer effektivitet i arbeidet, og rask oversikt over hva som mangler. Det er spesielt viktig for førstehjelpsutstyr, eventuell hjertestarter, og brannslokningsutstyr, hvor tid er en kritisk faktor. Sørg for tydelig merking, slik at alle vet hvor de finner utstyret.
 
Avfallshåndtering
HMS omfatter også miljøet utenfor virksomheten, det vi kaller ytre miljø. God orden og gode rutiner for håndtering og levering av avfall sparer det ytre miljøet for forurensning.
 
Ryddige og rene lokaler
Hold orden på ledninger og elektrisk utstyr, og slå av prosjektor og PC når de ikke er i bruk. Det bidrar til økt sikkerhet i lokalene.
Er det orden på arbeidsplassen, blir den enklere å holde ren. Riktig renhold er viktig for ansattes helse.
Orden og ryddighet på egen arbeidsplass og i fellesarealene gjør lokalene triveligere, og betyr sitt for kvaliteten overfor kunden. Et godt førsteinntrykk gir man bare en gang.
Rydd møterommet etter bruk, og sett kaffekoppen i maskinen. Tar alle litt ansvar hver dag, blir det unødvendig med skippertak.
 
Sorter og arkiver
Det er lurt å gå gjennom materiell og utstyr som har stått lagret over tid. Det sikrer effektivitet ved at utstyret er i orden og enkelt kan finnes. Det er viktig at utdatert og ødelagt utstyr fjernes fra lager og leveres til miljøstasjoner for avfall.
Papir hoper seg opp, og kan resultere i mye støv. Arkiver det du trenger av papir, og kast resten til resirkulering i egen papirdunk.
 
 
.