Compendia.no | Artikkel: Pass på lønnsplikten (Hege)
Compendia.no > Artikler > Artikkel: Pass på lønnsplikten (Hege)
Skriv ut

Artikkel: Pass på lønnsplikten (Hege)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Pass på lønnsplikten

 
Hege Wold, juridisk rådgiver i Compendia,
 
Har du medarbeidere som har vært permittert en stund? Da må du ikke glemme å betale dem lønn.
 
Den nye perioden med lønnsplikt som ble innført 1. juli 2016 gjelder ikke bare ved nye permitteringer. Også medarbeidere som ble permittert før lovendringen, omfattes av de nye reglene. Det betyr at alle dine permitterte arbeidstakere vil ha krav på lønn i 5 dager når det har gått 30 uker fra du sist betalte ut lønn.
 
Arbeidsgiver skal betale lønn i en viss periode i starten av en permittering. De 30 neste ukene må den permitterte klare seg uten lønn, men kan få dagpenger hvis han oppfyller vilkårene for det. Deretter kommer lønnspliktperiode nummer to, før den permitterte igjen må klare seg uten lønn i 19 uker.
 
Hva skal arbeidsgiver betale?
I den første perioden har arbeidsgiver lønnsplikt i ti dager. Er den permitterte ansatt på full tid, betyr det lønn for 75 timer, eller to arbeidsuker.
Ved delvis permittering forskyves permitteringsperioden tilsvarende. Er en heltidsansatt permittert 50 %, er det fortsatt lønnsplikt for 75 timer, men det vil likevel utgjøre 20 arbeidsdager eller fire arbeidsuker.
Når den ansatte jobber deltid, reduseres antall timer tilsvarende stillingsbrøken, slik at en permittert i 60 % stilling skal ha lønn for 45 timer, eller to vanlige arbeidsuker for vedkommende.
 
Den andre arbeidsgiverperioden er i utgangspunktet på fem dager. For en heltidsansatt betyr det lønnsplikt i 37,5 timer, eller en arbeidsuke. Ved 50 % permittering vil de 37,5 timene strekke seg over ti arbeidsdager, eller to uker. En deltidsansatt i 60 % stilling skal ha lønn for 22,5 timer, eller en vanlig arbeidsuke.
 
Blir arbeidstaker tatt inn i jobb igjen for mer enn seks uker, må arbeidsgiver på ny betale lønn i ti dager, eller 75 timer, ved ny permittering. Det gjelder i hele permitteringsperioden.