Compendia.no | Ny forskrift om brannforebygging (Nyhetsbrev 07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Ny forskrift om brannforebygging (Nyhetsbrev 07.01.16)
Skriv ut

Ny forskrift om brannforebygging (Nyhetsbrev 07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Ny forskrift om brannforebygging

Detaljerte krav til brannvernleder, brannøvelser, vaktordning og annen organisering av virksomhetenes forebyggende brannvern er fjernet i ny forskrift om brannforebygging. Forskriften overlater til virksomhetene selv å etablere og dokumentere et tilfredsstillende system.
 
 
Forskrift om brannforebygging trådte i kraft 01.01.2016, og erstatter «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn». Formålet med endringen er enklere og tydeligere regler. Antall bestemmelser er nær halvert. Forskriften stiller et generelt krav til aktsomhet for alle som gjennomfører aktiviteter som kan føre til brann. I tillegg inneholder den krav til forebyggende tiltak mot brann i bygg, både for eieren av bygget, og for virksomheten som bruker det. Kommunens brannforebyggende arbeid reguleres også av forskriften.
 
Større ansvar og frihet
Forskriften gir virksomheten større frihet til selv å velge de tiltakene som er best egnet til å redusere risikoen for brann i bygget den bruker eller eier. Samtidig gir den virksomheten større ansvar for å jobbe målrettet. Virksomheten skal sette seg mål, utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å sikre bygget mot brann, og redusere risikoen for brann i bygget. Både eier og bruker skal med andre ord arbeide systematisk med brannsikkerhet, tilpasset den risikoen for brann som bygget eller virksomheten representerer. Arbeidet skal dokumenteres.
 
Mer målrettet tilsyn
For å unngå at unødvendige ressurser blir brukt på brannobjekter med lav risiko, har også kommunen fått større frihet til å gjennomføre tiltak der den vurderer at risikoen og sårbarheten er størst. Kravene til fast frekvens på tilsyn og feiing er ikke videreført i den nye forskriften. I stedet skal også kommunen vurdere risikoen lokalt, og planlegge og gjennomføre tilsyn og andre tiltak basert på vurdert risiko. Tiltakene skal dokumenteres og evalueres.