Compendia.no | Høyere grunnpensjon til gifte og samboende (Nyhetsbrev 07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Høyere grunnpensjon til gifte og samboende (Nyhetsbrev 07.01.16)
Skriv ut

Høyere grunnpensjon til gifte og samboende (Nyhetsbrev 07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Høyere grunnpensjon til gifte og samboende

Grunnpensjonen til pensjonister som er gift eller samboende økes fra 85 til 90 prosent av grunnbeløpet. Endringen trer i kraft 1. september 2016.
 
Gifte og samboende vil dermed få samme grunnpensjon som enslige pensjonister. Det er åpnet for at departementet kan gi overgangsregler. Regjeringen lanserte endringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Nå er saken fulgt opp med en endring i folketrygdloven § 3-2, fjerde og femte ledd.
Full grunnpensjon skal utgjøre 90 prosent av grunnbeløpet også når pensjonistens samboer får pensjon eller overgangsstønad etter kapittel 16 eller 17 i folketrygdloven.
 
Avhengig av botid i Norge
Grunnpensjonen ytes til alle uavhengig av tidligere inntekt. Den fastsettes på bakgrunn av trygdetid, med andre ord hvor lenge pensjonisten har bodd i Norge. For å få full grunnpensjon må pensjonisten normalt ha bodd i Norge i 40 år.