Compendia.no | Nye opplæringskrav for stillasmontører (Nyhetsbrev 07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Nye opplæringskrav for stillasmontører (Nyhetsbrev 07.01.16)
Skriv ut

Nye opplæringskrav for stillasmontører (Nyhetsbrev 07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Nye opplæringskrav for stillasmontører

Det stilles krav til opplæring av stillasmontører for stillas høyere enn 2 meter. Hvilken opplæring montøren skal ha, varierer etter høyden på stillaset, og også brukeren skal ha opplæring. Alle stillas skal skiltes, uavhengig av høyde.
 
 
Dette er noen av endringene som er innført i forbindelse med at reglene om arbeid i høyden i forskrift om utførelse av arbeid, er omarbeidet. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2016. Arbeidstakere som allerede har fått opplæring skal i utgangspunktet ikke måtte starte helt ny opplæring.
 
Varierer etter høyden
Jo høyere stillaset er, desto strengere er kravet til opplæring av den som monterer det, både når det gjelder innholdet i opplæringen og lengden på den. Opplæringskravene varierer etter høyden på øverste stillasgulv. Tidligere gjaldt kravet til opplæring bare for stillas høyere enn 5 meter. Nå slår kravet til opplæring inn allerede ved to meters høyde.
Også arbeidstakere som benytter det aktuelle stillaset skal ha opplæring i bruken av det. En veiledning for montering, bruk og demontering skal være tilgjengelig. Standardveiledningen fra produsent skal eventuelt suppleres ved behov.
 
 
Sikring og atkomst
Når stillaset monteres, skal forankringene prøves med 20 prosent høyere belastning enn de er beregnet for. Tidligere var kravet at forankringene skulle tåle minimum 80 kilo belastning.
Stiger skal sikres før bruk, uansett høyde. Alle stillas skal skiltes, og ha forsvarlig atkomst.