Compendia.no | Flere deltidsansatte i Statens pensjonskasse (Nyhetsbrev 02.02.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Flere deltidsansatte i Statens pensjonskasse (Nyhetsbrev 02.02.16)
Skriv ut

Flere deltidsansatte i Statens pensjonskasse (Nyhetsbrev 02.02.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Flere deltidsansatte i Statens pensjonskasse

Det er vedtatt å senke minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og pensjonsordningen for apotekvirksomhet, slik at deltidsansatte får medlemskap i ordningene fra og med 20 % stilling. Lovendringene trer i kraft 1. april 2016.
 
De vedtatte endringene vil gjøre at minstegrensen for medlemskap blir mer i samsvar med de private pensjonsordningene, der en 20 prosent stilling lenge har gitt rett til medlemskap.
 
14 timer eller mer
Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. Statsforetak, statsaksjeselskap og andre virksomheter med offentlig tilknytning er medlemmer i pensjonskassen på frivillig basis. Fram til lovendringen er grensen for medlemskap i Statens pensjonskasse en stilling som utgjør 14 timer eller mer per uke. Det samme gjelder for sykepleiere. For apotekere og ansatte i apotek er grensen på 15 timer eller mer.
Alle medlemmer betaler to prosent pensjonsinnskudd av pensjonsgrunnlaget.
 
Kvinnediskriminerende?
At så mange deltidsansatte har stått uten rettigheter i pensjonsordningene, har reist spørsmål om ordningene har vært kvinnediskriminerende, da det er flest kvinner som arbeider deltid.