Compendia.no | HMS-håndbok
Compendia.no > HMS & Kvalitet > HMS-håndbok
Skriv ut

HMS-håndbok

Sist endret: 22.11.2016


HMS-HÅNDBOK

Lønnsom, enkel og oppdatert

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen hms og kvalitet.

 
 
 

PORTAL FOR HÅNDTERING AV HMS

Med vår løsning kan du utvikle og vedlikeholde et HMS-system som er til nytte både for de ansatte og i forholdet til kundene. Compendia har solid kunnskap om lovene og reglene, og lang erfaring med HMS i praksis. Vi gir deg et godt utgangspunkt for arbeidet med virksomhetens HMS-håndbok.
 
Stadig flere kunder og ansatte er mer opptatt av helse, sikkerhet og miljø enn før. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Våre rådgivere har vært gjennom utfordringen din mange ganger tidligere og har erfaring fra flere områder.
 

Frigjør tid og ressurser med våre verktøy

LØNNSOMT

Erfaring viser at systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet gir merverdier i form av redusert sykefravær, lavere turnover og økt forståelse av virksomheten. Arbeidet øker motivasjonen blant de ansatte, og bedrer trivselen.
 

ENKELT

Løsningen vi tilbyr er brukervennlig. Med vårt system blir helse, miljø og sikkerhet presentert lett tilgjengelig for alle ansatte. Dokumentasjon blir systematisk, sammenhengende, og lett å vedlikeholde.
 

OPPDATERT

Vi sørger for at innholdet til enhver tid er oppdatert i forhold til lovverk og standarder.
 

TILPASSET

Med vårt system slipper du å starte på bar bakke. Du får forslag til tekst, maler og eksempler som gir et godt utgangspunkt for arbeidet med virksomhetens HMS-håndbok. Med vår løsning blir det enkelt å tilpasse HMS-arbeidet til din virksomhet.
 

INTERNASJONALE STANDARDER

HMS-håndboken kan bygges i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001 eller OHSAS 18001. Håndboken integreres med andre eksisterende håndbøker, i samme design og layout.