Compendia.no | Nyhetsbrevsak - Overføre ferie (desember 2015) (Hege)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Nyhetsbrevsak - Overføre ferie (desember 2015) (Hege)
Skriv ut

Nyhetsbrevsak - Overføre ferie (desember 2015) (Hege)

Sist endret: 07.03.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i år, skal overføres til neste år. Arbeidsgiver kan ikke bli enig med arbeidstaker om å betale lønn for disse feriedagene.
   Hege Wold, juridisk rådgiver i Compendia
 
 
Kravet om at feriedagene ikke skal byttes inn i lønn men brukes på et senere tidspunkt, gjelder den ferien arbeidstaker har krav på etter ferieloven. Den lovbestemte ferien er på fire uker og en dag, men øker til fem uker og en dag det året arbeidstaker fyller 60 år. Ferie ut over det, enten den følger av tariffavtale eller annet grunnlag, står partene fritt til å bestemme over. 
I virksomheter som har fem uker ferie, er det altså ikke noe krav at de fire ekstra feriedagene blir overført til neste kalenderår, hvis de ikke blir brukt opp. Slik avtalefestet ferie kan kompenseres med lønn, hvis det ikke er avtalt noe annet.
 
Ferie er til for å brukes
Hovedregelen etter ferieloven er at ferie arbeidstaker har krav på etter loven skal brukes opp i ferieåret. Arbeidstaker har behov for å koble av, og ferie er en viktig kilde til avkobling. Partene kan likevel avtale at to uker av den årlige ferien tas på forskudd eller overføres til året etter. Når arbeidstaker arbeider fem dager i uka, kan han overføre 10 dager. Ferieloven opererer med 12 virkedager, men da er også lørdag regnet som virkedag. Samme antall dager gjelder for arbeidstakere over 60 år, selv om de har krav på mer ferie enn andre.
 
Brudd på ferieloven
Selv om arbeidstaker ved årsskiftet sitter igjen med feriedager som verken ble brukt opp eller avtalt overført til neste kalenderår, mister han ikke ferien sin. Feriedagene skal overføres til neste år, ifølge bestemmelsene i
ferieloven § 7 (3). Det gjelder enten det er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsak til at feriedagene har hopet seg opp. Heller ikke når manglende uttak av ferie er et brudd på ferieloven, mister arbeidstaker feriedager som ikke er tatt ut. De skal føres over til året etter. 
 

Har dere oppdatert de interne rutinene for ferie?  Vi går jevnlig gjennom håndbøker for kundene våre, og vet hva vi skal se etter. Dermed kan vi raskt hjelpe deg å prioritere riktig.