Compendia.no | HR-dilemma: Hvordan lage rammer for alkohol?
Compendia.no > HR-dilemma > HR-dilemma: Hvordan lage rammer for alkohol?
Skriv ut

HR-dilemma: Hvordan lage rammer for alkohol?

Sist endret: 08.11.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Hvordan lage rammer for alkohol i sosiale møter utenfor jobb?

Mette K. Reiten, jurist i Compendia, svarer på HR-dilemma.
Publisert på Ledernett 2016.
 
En bedriftsleder arrangerer en uhøytidelig samling etter jobb en gang i måneden for å dele erfaringer kollegene i mellom. Det er alltid god stemning, men lederen ønsker å lage noen rammer for alkohol på disse samlingene.
Les svaret fra HR-eksperten her.
 
Spørsmål:
Jeg er mellomleder i en liten kompetansebedrift, og nettopp dette med kompetanse og kompetansedeling er en viktig verdi hos oss. En ettermiddag i måneden har vi det vi kaller «Læringstimen» - som er en faglig-sosial samling rett etter jobb der vi deler med hverandre noe vi har jobbet med eller lært i det siste. Vi bestiller alltid pizza, og i tillegg handler vi inn øl, vin og mineralvann.
 
Ingen ansatte er pålagt å være med på Læringstimen, og timene regnes heller ikke som arbeidstid. Holdningen er likevel at folk kommer, og det er alltid god stemning. De fleste vil nok si at Læringstimen har stor positiv betydning for både informasjonsutveksling og arbeidsmiljøet, selv om det har vært et par tilfeller der enkelte har drukket for mye. Jeg har imidlertid begynt å kjenne på at dette ikke er helt greit. Jeg mener at vi trenger noen rammer for alkohol, men er redd for å skape sur stemning hvis jeg tar det opp.
 
Svar:
Temaet alkohol og jobb har alltid reist mer eller mindre vanskelige problemstillinger - selv om det er bred enighet om at dette ikke hører sammen. Det vanskelige er imidlertid at grensene mellom jobb og privatliv flyter mer og mer over i hverandre. De fleste er nok vant med at det serveres alkohol på julebordet, men hva med de mer sammensatte samlingene – studieturer, kick-off og andre faglige samlinger utenom arbeidstiden?
 
Ulike holdninger og retningslinjer
Vår erfaring er at holdningene til dette på mange måter er ganske like uavhengig av bransje. Men det er likevel stor forskjell på hvordan det i praksis fungerer og håndteres. Det kan handle om grenser for hvor mye arbeidsgiver betaler, eller at det er laget konkrete rutiner for de ulike arrangementene. I virksomheter med et bevisst AKAN-arbeid, er det som regel utarbeidet en rusmiddelpolitikk og konkrete retningslinjer.
 
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Folkehelseinstituttet fått i oppdrag å kartlegge holdninger til alkoholbruk i norsk arbeidsliv i perioden 2015 – 2018. De første funnene ble presentert i en rapport i juni 2016. Når det gjelder holdninger til det å fjerne alkohol fra jobbrelaterte sammenkomster utenom arbeidstid, viser rapporten at det er få som ønsker å fjerne alkohol helt fra jobbrelaterte festlige sammenkomster. Men flertallet ønsker likevel retningslinjer for alkoholbruk relatert til jobb, også for det som foregår utenom arbeidstiden.
 
En annen undersøkelse fra 2015 gjennomført på vegne av Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan viser at en av tre arbeidstakere mener det drikkes for mye i jobbsammenheng.
 
Dette er tydelige signaler, og jeg tenker også at du kan ta disse undersøkelsene som støtte for å sette noen rammer for alkoholen. Ryddige rutiner for dette er også positivt for virksomhetens omdømme.
 
Hygge eller uhygge?
Sosiale opplegg med alkohol er ofte utgangspunkt for mye hygge, men kan også være utfordrende. Det er typisk å tenke at det skaper dårlig stemning hvis en reiser spørsmål ved saker som dette, men sannsynligvis er det flere enn deg som kjenner på det samme, og det å våge å ta det opp vil du høyst sannsynlig bli respektert for.
 
Tydelige retningslinjer
Utgangspunktet kan være nettopp dette at det er smart å ha retningslinjer for alkoholbruk, og å involvere de ansatte i utarbeidelsen av dem. Å ha tydelige retningslinjer handler ikke om forbud i alle sammenhenger, men om å bli enige om noen prinsipper som kan bidra til ryddighet og foutsigbarhet.
 
De som har utarbeidet slike retningslinjer er oftest tydelige på at alkohol aldri skal nytes i arbeidstiden. Videre ser vi ofte varianter av modeller der det settes konkrete grenser.
 
Hvor går grensene?
For eksempel kunne en se for seg at serveringen på Læringstimen var begrenset til en alkoholenhet. Noen vil kanskje mene at det ikke skal serveres alkohol før det faglige programmet er avsluttet. Dette vil også bidra til å begrense det totale konsumet. Det vil også helt sikkert være noen som mener at det ikke bør serveres alkohol på slike samlinger i det hele tatt.

Det er ingen tvil om at det også i et arbeidsmiljø kan oppstå uønskede hendelser i kombinasjon med alkoholbruk. Hvis bedriften har noen gode og utvalgte medarbeidere som er med og tar et mer uformelt ansvar, så kan uheldige episoder unngås.
 
 
Mine råd:
 
  1. Meld «Alkohol på sosiale arrangement» som sak til ledelsen.
  2. I arbeidet med å utarbeide retningslinjer er det smart å involvere de ansatte.
Aktuelle spørsmål kan være:
  • Hvilke holdninger har vi til alkohol og arbeidsliv?
  • Hva er drikkekulturen i vår virksomhet? Hva er bra og hva er utfordrende?
  • Hvilke rutiner for alkoholservering skal vi ha?
  • Hvilke av våre sosiale arrangement bør være alkoholfrie?