Compendia.no | Nye HMS dokumenter - ComPublish
Compendia.no > Nye HMS dokumenter - ComPublish
Skriv ut

Nye HMS dokumenter - ComPublish

Sist endret: 21.10.2015


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Nye HMS dokumenter - Høsten 2015

Redaktører kan forhåndsvise og hente inn nye dokumenter i ComPublish - Kontrollpanel
 
Arbeid i høyden
Arbeidsplasser og arbeidslokaler
Branninstruks
Bruk av gaffeltruck
Bærekraftig utvikling
Etikk
Fallende gjenstander
Røyking
Samfunnsansvar
Skilting og merking
Stress
Stråling - ioniserende stråling
Tilrettelegging for gravide
Turnusarbeid
Varmt arbeid
Veiledning, kontorarbeid
Veiledning, tunge løft
Vibrasjoner