Compendia.no | Ikke lenger krav om HMS-erklæring
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Ikke lenger krav om HMS-erklæring
Skriv ut

Ikke lenger krav om HMS-erklæring

Sist endret: 25.01.2018


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Ikke lenger krav om HMS-erklæring


Leverandører trenger ikke lenger legge frem egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med anbud og andre tilbud ved offentlige anskaffelser. Kravet falt bort 1. juli 2015, da forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøp i forsyningssektoren ble endret.
 
Kravet om HMS-erklæring er fjernet med den begrunnelsen at det er unødvendig byråkrati. Kravet til leverandøren om å ha ordnede forhold når det gjelder helse, miljø og sikkerhet følger allerede av annet regelverk.
 
Flere forenklinger
Endringen er et av forslagene fra Forenklingsutvalget som nå er gjennomført. Grensen for å kreve skatteattest er samtidig økt til 500 000 kroner, og anskaffelser under 100 000 kroner er unntatt fra anskaffelsesregelverket. Reglene om lukking og merking av tilbud er opphevet.
Forenklingsutvalget har lansert flere forslag i NOU-rapporten «Enklere regler – bedre anskaffelser». Departementet jobber videre med forslagene frem mot våren 2016.
 
 
Les de andre artiklene i nyhetsbrevet: