Compendia.no | Foreldrepermisjon i et nøtteskall (Nyhetsbrev 14.06.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Foreldrepermisjon i et nøtteskall (Nyhetsbrev 14.06.16)
Skriv ut

Foreldrepermisjon i et nøtteskall (Nyhetsbrev 14.06.16)

Sist endret: 19.06.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Foreldrepermisjon i et nøtteskall

 
Her finner du en kort oversikt over noen av reglene for foreldrepenger og foreldrepermisjon.
I oppslagsverkene Compendia stat og Compendia personal kan du som kunde enkelt søke deg fram til mer informasjon. Finner du ikke det du søker etter, står vår juridiske rådgiver klar til å hjelpe deg via tjenesten Spør eksperten.
 
Hege Wold, juridisk rådgiver i Compendia
 
 
Rett til foreldrepenger gir rett til permisjon
Når foreldrene mottar foreldrepenger fra folketrygden, får de samtidig rett på permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5.
 
Antall uker med foreldrepenger
Etter en fødsel er perioden med foreldrepenger på 49 uker ved 100 prosent dagsats, og 59 uker ved 80 prosent dagsats. Ved adopsjon gis det foreldrepenger i 46/56 uker. Ved tvillingfødsel og adopsjon av flere barn samtidig, gis det foreldrepenger i 5 ekstra uker ved full dagsats.
 
Hvor mye foreldrepenger får du?
Foreldrepenger til hver av foreldrene beregnes ut fra inntekt, etter samme regler som for sykepenger. Husk å søke om foreldrepenger i tide.
Lurer du på hvor mye foreldrepenger du får? Beløpet kan du regne deg fram til ved hjelp av NAVs foreldrepengeveileder.
 
Permisjon kombinert med arbeid
Perioden med foreldrepenger er fleksibel. Den kan utsettes, og den kan kombineres med arbeid.
Mor og far kan dessuten motta foreldrepenger samtidig i deler av perioden. Ved en flerbarnsfødsel og adopsjon av flere barn samtidig, gjelder det også i de 6 første ukene etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.
En arbeidstaker som vil kombinere permisjonen med arbeid, må inngå skriftlig avtale med arbeidsgiveren sin. Er det ikke til vesentlig ulempe for virksomheten, bør arbeidstaker få gjennomslag for ønskene sine. Avtalen kan endres underveis, hvis partene er enige om det.
 
Fellesperioden kan deles, men ikke helt fritt
Mødrekvoten og fedrekvoten er på 10 uker hver. I tillegg må mor ta ut tre uker før termin. Resten av ukene kan foreldrene fordele seg imellom, men ikke helt fritt. Skal far ta ut hele eller deler av denne fellesperioden, må mor være i arbeid eller utdanning, delta i kvalifiseringsprogram eller introduksjonsprogram, eller være helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Se vilkårene i folketrygdloven § 14-13.
 
Permisjon og foreldrepenger må tas ut innen 3 år
Uttaket av foreldrepenger kan utsettes til et senere tidspunkt, men må tas ut innen 3 år etter at barnet er født eller omsorgen er overtatt ved adopsjon.
Arbeidstaker kan utsette perioden med foreldrepenger når hun eller han
  • arbeider heltid
  • tar lovbestemt ferie
  • er syk og helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet
  • selv er innlagt på helseinstitusjon, eller barnet er innlagt
Husk å varsle arbeidsgiver
Arbeidsgiver skal varsles om foreldrepermisjonen. Varslingsfristen varierer fra to uker til tre måneder, alt etter hvor lang permisjon som skal tas ut. Foreldrepermisjon som skal vare i mer enn 12 uker, men ikke så lenge som ett år, skal varsles minst 4 uker i forveien.