Compendia.no | Stat: Sakset fra fellesbestemmelsene (Nyhetsbrev 29.06.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Stat: Sakset fra fellesbestemmelsene (Nyhetsbrev 29.06.16)
Skriv ut

Stat: Sakset fra fellesbestemmelsene (Nyhetsbrev 29.06.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Sakset fra fellesbestemmelsene

 
Det er avtalt noen mindre endringer i fellesbestemmelsene, som er like i de to nye hovedtariffavtalene i staten. Her er noen av endringene:
 
  • Skal vurdere lønnen på ny. Arbeidsgiver skal nå vurdere lønnsplasseringen etter 12 måneders ansettelse, etter at ordlyden er endret fra kan til skal. Det gjelder også ved overgang fra midlertidig til fast stilling.
  • Pleie av nærstående. Arbeidstaker har krav på lønn fra arbeidsgiver ved permisjon for å pleie nærstående i livets sluttfase i inntil 60 dager. Tidligere måtte arbeidstaker søke NAV om pleiepenger.
  • Tjenesteansiennitet skal bare fastsettes når det er nødvendig for å bestemme lønnsplasseringen ved tiltredelse.
  • Seniordager. Adgangen til å avtale at seniordagene godtgjøres med lønn hvis de ikke blir tatt ut, er fjernet.
Hovedlønnstabellen i avtalen mellom Staten og Akademikerne skiller seg fra hovedtariffavtalen med LO stat, Unio og YS stat. Regler og frister knyttet til lokale forhandlinger og tvisteløsninger er også ulike. Det er fagforeningsmedlemskap per 1. mai 2016 som avgjør hvilken tariffavtale som gjelder for den enkelte ansatte.