Compendia.no | HR-dilemma: Kan vi stramme inn på røykepausene?
Compendia.no > HR-dilemma > HR-dilemma: Kan vi stramme inn på røykepausene?
Skriv ut

HR-dilemma: Kan vi stramme inn på røykepausene?

Sist endret: 07.11.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Kan vi stramme inn på røykepausene?

 
Mette K. Reiten, jurist i Compendia, svarer på HR-dilemma.
Publisert på Ledernett, 2016
 
 
En leder har mottatt en del klager fra ansatte som ikke røyker. De mener at røykerne tar seg litt for mange og lange røykepauser. Nå lurer lederen på om hun kan stramme inn på røykepausene. Les svaret fra HR-eksperten. 
 
 
Spørsmål:
Vi har fått tilbakemeldinger fra ansatte som er misfornøyde med at kolleger røyker i arbeidstiden. Klagene går mest på at de syns det er urettferdig at røykerne får flere pauser enn ikke-røykerne, men også på at pausene røykerne tar gir ikke-røykere en større arbeidsbelastning. Vi har snakket om dette en stund, og vurderer om vi skal ta et initiativ også ut fra et helsemessig perspektiv. Har vi rett til å nekte arbeidstakerne røykepauser?
 
Svar:
Noen arbeidstakere tror arbeidsgiver er forpliktet til å legge til rette for at ansatte kan gå fra arbeidet for å ta seg en røyk i løpet av arbeidsdagen. De blir overrasket over å finne ut at de verken har krav på spesielle røykepauser, eller på å få anvist egne røykesteder, eventuelt røykerom.
 
Arbeidsgiver har imidlertid et overordnet ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakere har rett til minst en pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være på minimum en halv time.
 
Godt arbeidsmiljø for alle – både ikke-røykere og røykere
En ting er at arbeidstakere ikke kan kreve verken røykepauser eller røykerom, men hva vil være smart å gjøre? Forbud eller fornuftige rutiner?
 
Hvis vi ser på tidsaspektet først. Hvor mange og hvor lange pauser snakker vi om? Det er relevant å spørre seg hvor mye tid som egentlig går med til røykepauser. Ikke-røykerne tar jo pauser de og, men røykepausene blir lett mer synlige. Hvis røykepausene kommer i tillegg til mange andre pauser, kan det være nødvendig å stramme noe inn på tid. Det går for eksempel an å regulere dette litt ved å si at lunsjpausen gjøres 10 minutter kortere, og at 10 minutter legges inn i en fast røykepause.
 
Helseperspektivet er også viktig. Alle vet at det er helseskadelig å røyke. Det at arbeidsgiver tar initiativ til tiltak som kan bidra til at folk røyker mindre eller slutter å røyke er bra. Det er formen på det som er viktig. Usaklighet og negative holdninger overfor røykere bidrar ikke til et godt arbeidsmiljø.
Noen forteller om kampanjer der de har lovet penger til de som slutter å røyke, og at dette har virket svært positivt. Andre inviterer til kurs for å slutte, og legger vekt på en positiv helsegevinst.
 
Snakk sammen
Vår erfaring er at virksomheter ofte finner den beste løsningen i dialog med røykerne selv, eventuelt i samspill med arbeidsmiljøutvalget (AMU) eller bedriftshelsetjenesten der de har det.
 
Viktige spørsmål som bør belyses er;
  • Hva tenker røykerne selv vil være rettferdig?
  • Er det en idé å sette pausene i system?
  • Hvor mange og hvor lange pauser er det rimelig å ha i løpet av en dag?
Arbeidsgiver må være tydelig på utfordringsbildet, at det både fra et kollega-perspektiv og fra et arbeidsgiver-perspektiv er behov for å sette noen rammer.
 
Kan hende vil en slik diskusjon også medføre at dere får et bedre system på småpauser generelt. Småpauser er bra for hjernen og også veldig viktig for å forebygge sykdom og stress, men det er helt rimelig ut fra et arbeidsgiverperspektiv at det settes rammer for pausene.