Compendia.no | Rådgivning HMS
Compendia.no > HMS & Kvalitet > Rådgivning HMS
Skriv ut

Rådgivning HMS

Sist endret: 13.03.2017


RÅDGIVNING

Rådene som gir de gode vanene

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen HMS & Kvalitet

 
 

RÅDGIVNING

  • Gapanalyser
  • HMS og Kvalitetsrådgiver "for leie"
  • Internrevisjon
  • Leverandørrevisjon / oppfølging
  • Prosessforbedring
  • Risikoforståelse og risikostyring
Det er stor sannsynlighet for at våre rådgivere har vært gjennom utfordringen din tidligere.
 
Slik hjelper vi med rådgivning 
 

Frigjør tid og ressurser med våre verktøy