Compendia.no | Hvem bestemmer når ferie kan avvikles?
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Hvem bestemmer når ferie kan avvikles?
Skriv ut

Hvem bestemmer når ferie kan avvikles?

Sist endret: 25.01.2018


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Hvem bestemmer når ferie kan avvikles?

 

Vinterferien nærmer seg, og vi får stadig henvendelser om hvilke bestemmelser som gjelder for fastsettelse av ferietidspunkt. Må det tas ekstra hensyn til arbeidstakere med barn i skolealder?
 
Ferieloven regulerer retten til ferie, og har videre bestemmelser om fastsettelse av ferietidspunktet.
 
Prinsippet er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal forsøke å komme til enighet – ferietidspunktet skal drøftes med den enkelte ansatte eller de tillitsvalgte.
 
Likevel  er det sånn at arbeidsgiver kan ha gode grunner for å sette begrensninger for hvilke perioder av året ferien kan tas ut. Arbeidsgiver ønsker ofte ikke at de ansatte skal ta ferie i travle perioder, men at ferie tas ut i rolige perioder. Det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten om en ikke kommer til enighet.
 
Så lenge arbeidsgiver følger lovens saksbehandlingsregler må arbeidstaker akseptere at arbeidsgiver bestemmer når ferie kan avvikles. Arbeidsgiver kan likevel ikke nekte arbeidstaker å avvikle 3 uker i perioden 1. juni til 30. sept. 
 
Loven har ingen bestemte regler som sier noe om at arbeidsgiver er nødt til å ta ekstra hensyn til arbeidstakere med barn i skolealder – dette handler om personalpolitikk. Ansatte kan ikke med loven i hånd kreve ferie i skoleferier som vinter- og påskeferie.
 
Vi vet at rutiner for ferieavvikling og fleksibilitet har stor betydning for alle med små barn, og det er derfor lurt å følge opp hva som kan være mulig. Kan hende kan man finne en løsning der begge parter viser vilje til å strekke seg. Er det for eksempel muligheter for å få fri en dag eller to, kanskje i kombinasjon med hjemmekontor?  Kanskje er det muligheter for at deler av jobben kan gjøres ved at den ansatte jobber ekstra andre dager? Viser begge parter vilje til å strekke seg er det forhåpentligvis mulig å finne en løsning.