Compendia.no | Lovforslag lagt frem for Stortinget: Flere deltidsansatte med i Statens pensjonskasse? (Nyhetsbrev nov 2015)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Lovforslag lagt frem for Stortinget: Flere deltidsansatte med i Statens pensjonskasse? (Nyhetsbrev nov 2015)
Skriv ut

Lovforslag lagt frem for Stortinget: Flere deltidsansatte med i Statens pensjonskasse? (Nyhetsbrev nov 2015)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Lovforslag lagt frem for Stortinget:

Flere deltidsansatte i Statens pensjonskasse?

Det er foreslått å senke minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Forslaget vil gi deltidsansatte medlemskap i ordningene fra og med 20 % stilling, dersom det blir vedtatt.
 
Lovforslaget er til behandling i Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget. Blir det vedtatt, vil flere deltidsansatte i staten få mulighet til å tjene opp pensjonsrettigheter. Minstegrensen for medlemskap blir mer lik de private pensjonsordningene, der ansatte i 20 prosent stilling allerede har rett til medlemskap i pensjonsordningen.
 
14 timer eller mer
Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. Statsforetak, statsaksjeselskap og andre virksomheter med offentlig tilknytning er medlemmer i pensjonskassen på frivillig basis.
Grensen for medlemskap i Statens pensjonskasse er i dag 14 timer. Det samme gjelder for sykepleiere. Apotekere og ansatte i apotek tjener opp pensjonsrettigheter først når de har en stillingsprosent på 15 timer eller mer per uke.
Alle medlemmer betaler to prosent pensjonsinnskudd av pensjonsgrunnlaget.
 
Kvinnediskriminerende?
At så mange deltidsansatte har stått uten rettigheter i pensjonsordningene har reist spørsmålet om ordningene har vært kvinnediskriminerende, da det er flest kvinner som arbeider deltid.
 
 
Les de andre artiklene i nyhetsbrevet: