Compendia.no | HR-dilemma: Sommerfest for noen men ikke for alle
Compendia.no > HR-dilemma > HR-dilemma: Sommerfest for noen men ikke for alle
Skriv ut

HR-dilemma: Sommerfest for noen men ikke for alle

Sist endret: 25.01.2018


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Sommerfest for noen men ikke for alle -  hva er rettferdig?

Mette K. Reiten, jurist i Compendia, svarer på HR-dilemma.
Publisert på Ledernett.no
 
En mellomleder lurer på hva som er rettferdig i forhold til hvem som får delta på sommerfester. Les svaret fra HR-eksperten her.
 
Spørsmål:
Jeg er mellomleder i et selskap der vi har flere avdelingskontorer spredt rundt i landet. Vi har felles intranett, og ledelsen har også vært opptatt av å fokusere mer og mer på at vi skal tenke enhet og felles policyer. Rett før ferien ble det lagt ut bilder fra en sommerfest som avdeling-Sør hadde hatt og dette har medført en del spørsmål fra ansatte rundt dette med sosiale goder. Er det forskjell fra avdeling til avdeling? Er det arbeidsgiver som betaler festen? Hvorfor har ikke vi sommerfest?
 
Jeg kommer til å ta spørsmålene opp med ledelsen men kunne godt tenke meg å høre hva du tenker. For meg blir det galt hvis velferdsgodene fordeles ulikt i en og samme virksomhet.
 
Svar:
Vi ser at det er store forskjeller i hva som er vanlig å gi av sosiale goder til de ansatte. Dette varierer i bransjer og virksomheter, og det er også store variasjoner om vi snakker om gode eller dårlige tider. Noen arbeidsgivere betaler både julebord, turer og sommerfest for ansatte mens andre stort sett har egenbetaling på sine tilstelninger. Det som uansett er viktig er at ordningen så langt som mulig praktiseres likt for alle i samme virksomhet, og at det kjent for alle hva som gjelder.
 
I små private virksomheter der de ansatte må skape alle kronene selv vil alle skjønne at det ikke er aktuelt å bruke mye penger på fester for de ansatte i trange tider. Når det imidlertid er bedre tider er handlingsrommet større og det er også naturlig at de ansatte får nyte godt av dette. Fra noen virksomheter hører vi at det settes av en sum penger per ansatt per år til sosiale tiltak. Mange har varianter av sosial-komiteer på jobb som har i oppgave å tenke ut og planlegge ulike aktiviteter som skal bidra til noe positivt for arbeidsmiljøet. En sommerfest kan typisk være et slikt tiltak.
 
I noen arbeidskulturer er det også slik at en fest er en feiring av at mål og resultater er nådd.
Hvis dere for eksempel har noen avdelinger som er rene salgs-avdelinger så kan det tenkes at de vil ha en annen «fest-kultur» enn avdelinger som ikke jobber så konkret opp mot det å nå fastsatte mål.
 
Uansett er det viktig å være åpen om hvordan dette foregår slik at det blir en positiv snakkis, og ikke negative reaksjoner der noen kan føle at det gjøres forskjell på folk.
 
Erfaringen er at dette ikke handler så mye om pengene, men at prinsippet er viktig.
En sommerfest skal ikke være gratis for noen mens andre i samme virksomhet ikke får noe.
 
Så til saken din.
Min umiddelbare tanke nå jeg leser dilemmaet ditt er at dette kanskje er en fest de ansatte både planlegger og betaler helt selv som et spleiselag. En sommerfest arrangeres like ofte hjemme i hagen hos en ansatt som på et utested. Kan hende var det også en spesiell anledning til at de hadde festen? Vi hører ofte om at både ansatte og ledere tar private initiativ der de legger ned både egen tid og penger for å gjøre noe hyggelig sammen med sine kollegaer. Mange sommerfester holdes hjemme i private hager eller hytter med de ansatte selv ved grillen der alle tar med noe til bordet. Svært ofte hører vi også at dette blir de kjekkeste festene – nettopp fordi alle er med og bidrar og tar ansvar for at det skal bli gildt.
 
I og med at dere er i en prosess der det jobbes med enhet og felles policyer, har dere nå en passende anledning til å ta opp også dette med prinsipper rundt velferdsgoder.
 
Mine råd:
 
  • Ta spørsmålet opp med ledelsen slik du har tenkt for å få kartlagt hvordan dette praktiseres rundt på de forskjellige avdelingskontorene.
  • Du kan videre vurdere å spille inn til ledelsen om det er en idè å involvere de ansatte for å høre hva de tenker om sosiale arrangement og bruk av velferdsmidler. Har de spesielle ønsker? Syns de julebord er viktig? Heller enn en sommerfest? Kanskje skal det være opp til den enkelte avdeling å bestemme hva de skal gjøre, men at det er en lik ramme for alle? Hva tenker de om private initiativ? Hva skal til for at vi får en arbeidsplass der de ansatte selv tar initiativ til tiltak som er positive for arbeidsmiljøet? Hva med egenbetaling og spleiselag?
Mange forteller at ved å åpne opp for at de ansatte får være med og bestemme mer av dette selv, så skapes engasjement, flere initiativ og positive ringvirkninger.
 
  • Premier private initiativ så langt som mulig. Det er gull verdt på en arbeidsplass når arbeidstakerne selv tar initiativ, og dette bør belønnes. Noen virksomheter velger å sette opp prinsipper for hvordan dette kan gjøres for eksempel ved at de sponser deler av utgiftene.
  • Sørg for informasjon og åpenhet om hva som gjelder, og del ideer og historier. På den måten vil en kunne glede seg over hva andre gjør og bli inspirert til hva en selv kan finne på.