Compendia.no | Kvalitetssystem
Compendia.no > HMS & Kvalitet > Kvalitetssystem
Skriv ut

Kvalitetssystem

Sist endret: 27.04.2017


Kvalitetssystem

Publiserer styrende dokumenter effektivt slik at det resulterer i gode vaner 

 
 

KVALITETSSYSTEM

Compendia tilbyr et brukervennlig og effektivt kvalitetssystem som på en enkel måte hjelper deg å dokumentere prosesser, prosedyrer, rutiner etc. Det modulbaserte systemet gjør det enkelt å publisere innhold slik at dette blir lett tilgjengelig for alle medarbeidere uansett hvor de befinner seg og uavhengig av type plattform. Kvalitetssystemet har også funksjonalitet for risikostyring og aktivitetsstyring.
 
 

Frigjør tid og ressurser med våre verktøy

LØNNSOMT

De tydelige og lett tilgjengelige prosessbeskrivelsene, prosedyrene og rutinene bidrar til gode vaner og færre feil i de verdiskapende prosessene. Dermed reduseres kostnadene. Med Compendias kvalitetssystem står du bedre rustet til å møte kundenes krav slik at du lettere kan få innpass hos nye kunder. God kundetilfredshet gir større trygghet bidrar til at din virksomhet er bærekraftig.
 

ENKELT

Vi legger stor vekt på å gi deg som bruker en god opplevelse. Her får du enkel tilgang til informasjon. Skjermbilder, dokumentformat og måten systemet er bygd opp på, er oversiktlig og gjenkjennelig. Programmet har god søkefunksjon og et moderne og effektivt grensesnitt.
 
 

TILPASSET

Du får mulighet til å knytte det enkelte dokumentet opp mot aktuelle ISO-standarder. Systemet gir oversikt over hvilke dokument som samsvarer med de ulike punktene i standarden.
 

DOKUMENTSTYRING

Publiseringsverktøyet holder automatisk oversikt over alle dokumentene med revisjonsnummer og –dato. Her legger du enkelt inn beskrivelse av endringer. Alle eldre versjoner av dokumentene lagres, noe som gir god versjonskontroll. Systemet inneholder nødvendige godkjenningsrutiner.