Compendia.no | Endringer i allmenngjorte tariffavtaler 1. juni
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Endringer i allmenngjorte tariffavtaler 1. juni
Skriv ut

Endringer i allmenngjorte tariffavtaler 1. juni

Sist endret: 15.06.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Endringer i allmenngjorte tariffavtaler 1. juni

Fra 1. juni 2017 gjelder flere nye lønns- og arbeidsvilkår som standard i en rekke bransjer, etter at Tariffnemnda har vedtatt fortsatt allmenngjøring av tariffavtale i 3 bransjer, og har justert lønnssatsene i 6 allmenngjøringsforskrifter.
 
Vedtakene om hel eller delvis allmenngjøring av de bestemmelsene i tariffavtalen som regulerer arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår blir fattet for å hindre at utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som er dårligere enn det som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler for det aktuelle faget eller bransjen.
 
Allmenngjøringsforskriften for den enkelte bransjen finner du her.